• โปรดกรอกข้อมูล "ผู้กล่าวหาร้องเรียน" ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง
  • ถ้าท่านไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน ให้ท่านเลือกหัวข้อ "ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียน"
  • ขอให้ผู้กล่าวหาร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจะเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของท่านเป็นความลับทางราชการ

ท่านสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุกจริต ได้อีกตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. กล่องข้อความของ facebook อบต.หนองขาม https://www.facebook.com/tbnongkham/
2. ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-109-756