วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน โดยร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ถึงที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ